ALV Zeilclub ABN AMRO

Geplaatst op 18-01-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Arno

Graag nodigen we je uit voor de Algemene ledenvergadering van de Zeilclub ABN AMRO op maandag 4 maart 2019. De ALV zal plaatsvinden in het restaurant van het Sportpark ABN AMRO, Jan Tooroplaan 48, 1182 AE Amstelveen. Graag even aanmelden als je komt.

Het concept jaarverslag 2018 staat inmiddels in de Download sectie van de website.

Hieronder vind je de agenda. Na de toelichting van de bestuursleden op het jaarverslag, hebben we een verpleegkundige op de Search and Rescue (SAR) helicopter bereid gevonden om over zijn belevenissen en mogelijke ongevallen en hulp aan boord te vertellen.

Agenda

17:30 uur: Ontvangst met broodjes en koffie

18:00 uur: Algemene Leden Vergadering:

  1. Opening
  2. Concept verslag van de ALV Seizoen 2017
  3. Toelichting verslagen algemeen bestuur en commissarissen seizoen 2018
  4. Verslag kascommissie 2018
  5. Benoeming kascommissie 2019
  6. Mededelingen bestuur
  7. Bestuursverkiezing
  8. Rondvraag

19:30 uur: Pauze met drankje

19:45 uur: Presentatie SAR verpleegkundige

21:00 uur: Afsluiting